Vogels gespot rond Portugal Nature Lodge

Op het terrein
Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Turkse duif, Tortelduif, Merel, Boekvink, Torenvalk, Dwergadelaar, Grijze gors, Grauwe gors, Winterkoninkje, Europese kanarie, Ekster, Blauwe ekster, Boomklever, Pimpelmees, Spreeuw, Koekoek, Boomkruiper, Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, Vlaamse Gaai, Buizerd, Bijeneter, Monnikskapsmus, Nachtegaal, Bosuil, Roodborstje

Overig meer in het binnenland

Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Kneu, Koereiger, Gierzwaluw, Rotsduif, Kleine plevier, Ooievaar, Gele kwikstaart, Grote Gele Kwilkstaart, Rietzanger, Blauwe reiger,Hop

Overig aan de kust

Alpengierzwaluw, Bonte Strandloper, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Aalscholver, Kauw